Intentie

De reden achter jouw acties, jouw waarom in het handelen. Deze intenties kunnen binnen een bepaalde verwachting liggen, of juist volledig verkeerd of anders geïnterpreteerd worden door de ontvangende kant. De aard van jouw intentie is bepalend voor de consequentie die volgt, hoe we het wenden of keren.

“Dat is nooit mijn intentie of bedoeling geweest”, een bekende uitspraak die we regelmatig plaatsen. Doordat de ontvangende partij het wellicht niet zo ziet zoals jij het bedoelt hebt. Wanneer we begrijpen dat onze intentie in lijn ligt met de bedoeling die wij willen uiten naar een ander, maar dat de uiting anders is dan verwacht of hoe we het zelf bedacht hebben, kunnen we onze verwachting beter managen. Maar het gaat nog dieper dan waar we ons bewust van zijn.

Onze intentie is de leidende factor die bepalend is voor de uitkomst van een situatie of gebeurtenis. Wanneer jouw intentie vanuit jaloezie gevoerd wordt, is de uitkomst van de actie in deze zelfde frequentie als de intentie. Dus op een jaloerse frequentie (Dit bevat dus een negatieve straling). Omdat intentie op energiek niveau communiceert, zul je het gevoel ervaren die in lijn ligt met de consequentie van de door op jou geacteerde intentie. In dit voorbeeld dus een consequentie die vanuit een jaloerse bron komt. Het gevoel, de uiting en de uitkomst van deze intentie zal dus resulteren in iets wat de ander naar beneden zal brengen, wat negatiever is, en jou in een positie plaatst waarin jij jezelf hoger, groter of beter voelt dan naar degene naar wie de intentie bedoeld was. Dit gebeurd vaak onbewust, doordat we zelf niet doorhebben hoe we doen of wat het voor een ander kan betekenen zodra we bepaalde dingen zeggen of uiten.
De zo bedoelde intentie kan ook een andere insteek hebben, om een ander bijvoorbeeld voor te liegen waardoor er iets gebeurd die in het voordeel van de persoon met de intentie is, en ten nadele van de ontvangende kant. Dit zal uiteindelijk zijn consequenties hebben op hetzelfde niveau. De kant met deze voorgelogen intentie zal op dezelfde frequentie zijn of haar consequenties voorgeschoteld krijgen, waarbij de kant die het nadeel heeft mogen ontvangen ook de consequentie vanuit zijn of haar intentie zal ervaren. Elke keuze heeft zijn eigen intentie, van beide kanten.

Een intentie kan uit 2 plekken komen. De ziel of uit het ego. Als er vanuit het ego perspectief wordt geacteerd, dan zul je de consequenties op dit zelfde niveau ervaren. Zowel positief als negatief, binnen de frequentie van de zo bedoelde intentie. Wanneer er vanuit ego wordt gehandeld, dan handel je met jouw gedachte. Puur en alleen gedachte. Dit staat vaak in verband met onze directe omgeving, in de fysieke wereld. Wanneer we vanuit onze ziel acteren op intentie, dan stemt dit overeen met ons gevoel. De “gut-feeling”, het onderbuik gevoel die 9 van de 10 keer juist is. Ook in dit geval, zul je de consequenties ervaren op ziel-niveau.
Wanneer we vanuit ego handelen, merken we dat dit vaker een negatieve lading met zich mee brengt, omdat het niet in lijn ligt met hoe je je daadwerkelijk voelt. Het ligt vaak in lijn met een bepaald zelfbeeld en angsten. De manier op hoe wij onszelf in de wereld neerzetten, onze projectie van onze gedachten en angsten, dat is wat ego vormt. Het niet goed genoeg zijn, het niet goed genoeg hebben. Ego wordt gevoed door de directe, materialistische omgeving en referentiekaders. Het staat vaak in lijn met onze eigen patronen, gewoontes en verwachtingen die vanuit een plek worden gevormd die niet in lijn liggen met wie wij daadwerkelijk zijn.

Wanneer we vanuit onze ziel handelen, dus op gevoel, merken we dat dit vaker positief is. Omdat het in lijn ligt met hoe je je daadwerkelijk voelt. Je houdt jezelf en anderen niet meer voor de gek, omdat je vanuit jezelf handelt. Of je nou gekwetst wordt, of een unieke kans mis loopt of bepaalde spullen of titel niet kan hebben/claimen. We voelen er ons op dat moment toch ergens goed over, doordat je aan jouw eigen waardes en gevoel hebt gehouden. We ervaren opeens geen gemis of hebzucht, maar juist ontlading en alsof er een last van je schouders valt. Dit kan in de kleinste dingen terugkomen, maar je voelt daadwerkelijk een verschil. Het is aan de ontvangende kant om te bepalen/kiezen of ze dit kunnen accepteren en een plek kunnen geven, of dat ze dit niet kunnen. Willen ze dit wel, dan is dat fijn en groeien beide kanten ervan. Willen ze dit niet, dan is dat vervelend en kan het leiden tot kwetsing of verlies van, maar zal het altijd ten goede komen.

De vraag is nu of jij vanuit gevoel of vanuit gedachten wil gaan handelen..

Leave a comment